Fosfátovanie je jedným z najrozšírenejších spôsobov chemickej úpravy povrchu ocele, pri ktorom sa na povrchu vytvárajú vo vode nerozpustné kryštalické terciárne fosforečnany, dočasne chrániace oceľový povrch pred koróziou. Fosfátová vrstva neposkytuje sama o sebe oceľovým výrobkom dostatočnú ochranu proti korózii, a preto sa vždy dodatočne upravuje. Podľa použitia výrobku sa fosfátové vrstvy dodatočne upravujú konzervačnými prostriedkami, nátermi, voskami, impregnujú zriedenými lakmi a pod.
Výrobky určené k fosfátovaniu sa rozlišujú podľa konečnej úpravy na dve základné skupiny :
Skupina A – fosfátovými vrstvami, určenými pod nátery a povlaky z plastických hmôt.
Skupina B – s fosfátovými vrstvami určenými pod konzervačné, impregnačné prostriedky.

Podkladový materiál:
oceľ

Využitie:
Strojársky a automobilový priemysel, vhodné ako medzivrstva pod nátery a laky

Maximálne rozmery:

   dĺžka        šírka       hĺbka
700 mm x 850 mm x 800 mm