Spoločnosť TEMAGAL, s.r.o., so sídlom na ul. Ľ. Štúra č.1 v Dubnici nad Váhom, vznikla v roku 2002 odčlenením prevádzky galvanizovne od majiteľa ZVS holding, a.s., ktorý túto a i ďaľšie prevádzky spravoval. Managment firmy bol vytvorený z bývalého vedenia prevádzky. Spoločnosť sa postupne transformovala až do terajšieho stavu, kde vo vedení firmy je riaditeľ spoločnosti a obchodný riaditeľ, nasledujú dve pracovníčky kontroly a deväť výrobných pracovníkov.

Spoločnosť TEMAGAL sa zaoberá výhradne povrchovou úpravou kovov v rámci jej možností a ich zušľachťovaním, kde využíva všetky doterajšie poznatky a znalosti z tohto oboru.

Pre dosiahnutie kvality realizovaných produktov a na zvýšenie efektívneho riadenia naša spoločnosť vybudovala a zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001.